Bæredygtig ferie

Alt mens COVID19 raser og vi holder os helt for os selv her i vandkants Danmark. Udnytter vi tiden med at udtænker planer for sæson 2021. Hvordan vil vi have fremtiden på Traum Klit Camping skal udformes. Hvilke tiltag er nødvendige og hvilke vil give pladsen en skub i den rigtige retning. Det er vigtigt for os at pladsen afspejler naturen omkring os og afspejler det vi kan stå inde for. Her er de 17 verdensmål og bæredygtighed en vigtig parameter. Vi har også lært et nyt ord i 2020: Biodiversitet Men hvad dækker det fine ord egentligt over. Vi googlede…

FN definerer biodiversitet som: ”Mangfoldigheden af levende organismer i alle miljøer, både på land og i vand, samt de økologiske samspil, som organismerne indgår i. Biodiversitet omfatter såvel variationen indenfor og mellem arterne som mangfoldigheden af økosystemer.”

Med andre ord er biodiversitet alt liv på jordkloden, herunder dyr, planter, svampe, bakterier og andet levende både på land og i vand. 

Det lyder jo ikke tosset. Den er vi med på. Vi er så heldige at vi ikke behøver at gøre meget for at opretholde en sund natur på pladsen og dens omgivelser. Vi forsøger at leve med og blandt naturen. Vi favner dyrelivet i stedet for at forsøge at udrydde det. Helt konkret har vi et par skovområder på pladsen som vi vælger ikke at rydde og udnytte for at skabe plads til flere gæster. Men i stedet lader vi områderne være, og giver vores gæster mulighed for at gå på opdagelse i det rige dyreliv der bor der. Lige der kommer Verdensmål 15 ind i billededet.

I skovområdet har vi  opsat insekt hoteller og fuglekasser, plantet vilde blomster.Myrerne har også valgt at bygge deres eget boligkompleks i området. I receptionen kan man låne en krible krable kuffert, med forstørrelsesglas, bøger og udstyr til at gå på opdagelse. Vi mener information er vigtigt for at få en forståelse for den natur vi lever i. Derfor har vi opsat skilte der informere om de ting man møder. Og fortæller hvorfor det er så vigtigt vi passer på naturen. Her er det muligt at nørde og få mange timer til at gå,

Men rundt på hele campingpladsen, og i naturen omkring os, er der rig mulighed for at opleve naturen og dyreliver på nært hold. Fuglelivet er mangfoldigt. Her bor mange både almindeligt forekommende, som sjældne fugle. Vi vil ikke fortælle hvilke, medbring i stedet selv din kikkert næste gang du kommer forbi. Vi lover dig du bliver ikke skuffet. Her er i området også en stor bestand af krondyr, rådyr og dådyr. De kan opleves i morgen og aftentimerne i gåafstand fra pladsen. Enkelte gange kan man også være heldigt at de kommer forbi inde på pladsen. Lige som ræven der lusker forbi for at se om en gæst ikke har ryddet helt op omkring teltet. Netop fordi vi ligger i klitplantagen ved stranden er faunaen så varieret med klitter, skov og strand at det giver mulighed for et rigt mangfoldigt dyreliv. 

Den næste tid vil bloggen være inspireret af de 17 verdensmål. Vi vil gå i dybden med hvad vi kan gøre. Hvor vi kan sætte ind for at gøre en forskel. Hvordan vi kan hjælpe vores gæster med at være mere bæredygtig. For vi er helt sikker på at mange af jer som besøger pladsen tænker meget over det, og ønsker at gøre en forskel.